LÀM CHỦ BẢN THÂN- LÀM CHỦ CÔNG VIỆC – LÀM CHỦ SỰ NGHIỆP

Từ kinh nghiệm thực tiễn THQ Land đã trải qua kết hợp với những bài học được đúc kết trong nhiều năm của thị trường tài chính, bất động sản thế giới, THQ Land đã đưa ra những quyết sách quan trọng cho chiến lược xây dựng giá trị cốt lõi trong văn hóa đặc thù của công ty mình, tạo cơ hội cho mọi thành viên:
Thay đổi “ĐÁM ĐÔNG” thành “ĐỘI NGŨ”, thay đổi người làm công thành “người của công ty”, người làm chủ.
Thay đổi nhận thức để mỗi lãnh đạo có khả năng TẠO RA NGƯỜI HÙNG, không tự biến mình TRỞ THÀNH NGƯỜI HÙNG. Người lãnh đạo là NHÀ QUẢN TRỊ, không phải là người CAI TRỊ