Sứ mệnh

Của chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi

Luôn tiếp thu, sáng tạo, thay đổi, sửa chữa, để mang đến cho khách hàng sản phẩm BĐS có chất lượng cao nhất.

Tin tức thị trường

06/12/2019

Với 435/455 đại biểu tham gia nhấn nút tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Bằng việc nhấn nút đồng ý, các ĐBQH cũng đã chấp thuận những điểm được nêu trong […]

Dự án đầu tư - Hợp tác - Phân phối